GSM-44

...zdalne sterowanie za pomocą Twojej komórki

Sterowanie zawsze w Twoich rękach

Dziś dzięki zdalnemu sterowaniu GSM oddalenie nie jest już barierą.

Twój telefon komórkowy jest narzędziem, którym możesz sterować i nadzorować urządzenia i obiekty oddalone nawet o setki czy tysiące kilometrów.

  

Sterowniki GSM-44:

 • otwieranie bramy wjazdowej     >> zobacz również GATEOPENER
 • podnoszenie szlabanu
 • nadzór nad domem na wakacje
 • centralka alarmowa i przeciwpożarowa z powiadamianiem przez SMS
 • zdalne sterowanie ogrzewaniem 
 • uruchomienie zraszacza
 • zdalne sterowanie rolet
 • zabezpieczenie markizy
 • elektroniczny klucz
 • zdalne resetowanie zawieszających się urządzeń np. modemów
 • inne dowolne zadania zlecane za pomocą telefonu komórkowego

Nasze urządzenia, skracają dystans.

Odległość przestaje mieć znaczenie.