GSM-44

...zdalne sterowanie za pomocą Twojej komórki

W firmie

 Sterowanie GSM w firmie może  być na przykład używane jako:

  • urządzenie do otwierania bramy lub szlabanu przez uprawnione osoby np. w spółdzielniach mieszkaniowych i firmach developerskich  Koniecznie zobacz GATEOPENER  na stronie gateopener.pl 
  • urządzenie do zmiany parametrów pracy oddalonych bezobsługowych obiektów takich jak przepompownie, stacje transformatorowe, węzły cieplne i inne
  • urządzenie do niezwłocznego zgłaszania alarmów oddalonych lub bezobsługowych obiektów
  • urządzenie do zgłaszania awarii maszyn, automatyki czy obiektów, natychmiast po jej wystąpieniu niezależnie od odległości od Użytkownika lub serwisu
  • urządzenie do sterowania, wglądu i nadzoru a więc wszystkich powyższych zadań równocześnie
Sterowanie GPS można stosować głównie jako:  
  • autoalarm z powiadamianiem SMS i namierzaniem GPS
  • autoalarm z blokowaniem obwodów rozrusznika i możliwością sterowania światłami i syreną alarmową, w sposób zwracający uwagę innych Użytkowników drogi, na skradziony samochód 
  • urządzenie do namierzania pojazdu na potrzeby działu logistycznego lub transportowego z możliwością śledzenia i wskazywania na mapie aktualnej pozycji pojazdu, z dostępem do historii podróży z oznaczonym czasem i miejscem przemieszczającego się auta